Skip to product information
1 of 2

Barton Saddlery

Heavy Latigo Az Breastcollar

Heavy Latigo Az Breastcollar

Regular price $160.00 USD
Regular price Sale price $160.00 USD
Sale Sold out
Material

Az Breastcollar made out of heavy latigo leather with stainless hardware

View full details